Followers

Thursday, March 31, 2011

KisAH CiNta - TisU yaNg tErTulis

Bila cInta Hadir diDalam haTi seSeoraNg,diA akaN berUsaha Untuk meMikat c Dia sUpaya c Dia daPat merAsakaN ciNta dia.KisaH cInta aq BerMula paDa waKtu paGi yg PnuH inDah,aq bErsiAp unTuk perGi ke Kelas.Di daLam perJalanaN..aq meLihat seoRg gadiS laLu diseBelah aq,aq MelihaT waJahnya peNuh deNgan raSa kecaNtikan,di haTiku berKata "ya allAh,sUngguh jeLita gadiS ini"..seMenjaK aq meLihat dia,aq Sering berSelisiH denGan gaDis ini,dia meMbuatkaN aq Rasa iNgin berKenalaN n iNgin mengetahui SiaPakah dia?..paDa waKtu maLam,aq perGi diNner denGan memBer2 aq,tiBa2 ku terLihat gadis ini berSama member2nya maKan di Kdai samA denganku.Aq muLA berTanya "bagaImanA unTuk aq menGenal c dia?".. aq MemInta tolOng dari meMberku untUk seraHkan tiSu yg tertUlis kepAda Gadis itU.aq raSakan Diriku tidaK la berApa genTle sePerti maNa c perEmpuan maHukan.SelepAs itU,aq bereDar darI kedaI terseBut daN meNungGu meMber2 aq. Hatiku Rasa tisaK saBar adAkah dia maHu berKenalAn denGanku?.. aKhirnya,dia teRima jUga tiSu terSebut.. PaDa ari keEsokaNnya,seTelaH selEsai aq MenunAIkan soLat maGhriB,aq meNdapaT saTu paNggilAn taK diJawab,aq Mula meMikirkaN seSuatu  "aDakAh dia?",aq Cube unTuk berTanya meLalui meSsage siApakaH oraNg yg mIzcol aq..terNyata diA la gaDis iTu..aq sUngguh gemBira aPabila c dia terimaku Untuk berkawaN denGannYa.Pada MAsa itu,kaMi muLa la berJumpa n berBual berSama2,waLaupOn aq ni peMalu,tp Aq trY untUk mendeKatinya keraNa aq mula mEminaTinya.DIa jUga suDa muLa mengeNali MemBer2ku.berBulan2 aq MengenAli dia,tiba2 aq MerasAkan SesuaTu memBuat aq Rasa ceMburU terHadapnya,tetaPi aq haNya berDiam meLihat perBuatan Yg diLakukan di dePAnku,seBenarnYa atiKu berAsa saKit daN tidak SanGgup meLihat aPabila sesEoraNg muLa  raPat deNgan dia. Aq melihaT waJaH GAdis Ini saNgat  gemBira aPabila raPat denGAn sesEoranG itu..aq Hanya taBah daN saBAr uNtuK menGhadaPinya,MungKin aq harUs trIma ujiaN yanG diberi walAupUn ati Ini sungGuh saKit.Tiba maSanya aq meLuahkan kePada c dia perAsaanku yaNg sebenar terHadaPnya.PerKataaN "saYa ciNtakan Awk" ku lepaSkan kepada Dia daN aq meNuggu kePutuSanNya adaKah dia AkaN trima aq?.aLhamduliLah ciNtaku akHirnya diteRima daN jenG3 beraKhir suDa zaMan siNgle aq!! (^_*).KehiduPAn ciNta ari peRtama meMbuat aq dan dia hePi bersaMA,seNyumaN yg diberI daripaDanya meMbuaT aq raSA aq Ingin menYayanginya sePenuh atiKU. Namun, KehidupaN ciNta x selaLUnya hePi daN berLaku la perGaduhan antara Aq dan Dia,tp itU sUdah meNjadi saTu adaT daLAm berCinta (^_^).BebeRapa bUlan kaMI bersaMA,terLalu baNyak duGaan yanG diberi dalam cInta kaMi.aq MUla merAsakan diRiku raSa kecEwa kerAna terLalu banYak cerita yaNG kluaR dari mUlut oraNg meNgenaiku,waLaubagaImanpun,c dia memBeri semaNgat untUKku aGar berSabar daN memPedulikan sUmer itu.sElepAs itU,berMulalaH keHidupaN ciNta yanG peNuh tanDa perSoalaN yaNg muNGkin adA keSilapan yaNG diLAkukaN..
KisaH ini haNya maMPu ku CeritaKan hanya SEtakaT disiNI saHaja keRana meMPunyai sesUatu cerIta yaNg perLU ku RahsIakaN daN aq berHaraP saYanGi la PasaNgan anDa dan JanGanlaH keceWakan aTinya keraNa ciNta yaNG baHagia daTanGnya daRi haTi yanG ikhLas.

2 comments:

  1. wow haha. tisu?? haha macam pernah terjadi jek hehe

    ReplyDelete